วารสารฉบับล่าสุด


8.2

กำหนดการเผยแพร่

Layout banner

ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

สำนักงาน  ฝ่ายวิชาการ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น 7 

โทร 044-601612-20 ต่อ 3202

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหน้าปกวารสารวิชาการ

การเผยแพร่วารสารจะมี ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งจะมีหน้าปกวารสารไม่ซ้ำกัน ทางคณะผู้จัดทำขอเปลี่ยนแปลงโดยในแต่ละปี จะใช้หน้าปกเดียวกัน ให้ท่านสังเกตุสันของวารสารและหน้าปกของวารสาร ดังนี้

Untitled-1 2014-01-15-13.34
ดาวโหลด วารสารวิชาการ เล่มพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 หน่้าปกวารสารแบบใหม่ มีหน้าปกเดียวกันต่างกันตรงสีสันปก
064764
วันนี้ :
เดือนนี้ :
23
536
IP ของคุณคือ : 35.175.190.77

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Go to top